Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤ Δημοτικού Μαθηματικά 1

Νέα εφαρμογή για μαθητές ΣΤ Δημοτικού

Η εφαρμογή περιέχει ασκήσεις από τα 24 κεφάλαια της Ενότητας 1 του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της ΣΤ Δημοτικού. Είναι χωρισμένη σε δύο υποενότητες: Ενότητα 1α, κεφάλαια 1-12 και Ενότητα 1β, κεφάλαια 13-24.
 
Ο σύνδεσμος για την εφαρμογή:

https://play.google.com/store/apps/details?id=stdhmotikoumath1.supermath.student

Οι 450 και πλέον ασκήσεις που υπάρχουν είναι δομημένες σε τεστ των 18 ασκήσεων. Οι ασκήσεις είναι της μορφής, προτάσεων Σωστό – Λάθος, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού. Ο αλγόριθμος που υποστηρίζει την εφαρμογή εξασφαλίζει την διενέργεια πολλών διαφορετικών τεστ, ιδανικά για επανάληψη, στις αντίστοιχες υποενότητες. Πρακτικά, ποτέ δύο τεστ δεν θα είναι ίδια αφού δημιουργούνται, χωρίς υπερβολή, εκατομμύρια συνδυασμοί ασκήσεων.

Οι ασκήσεις είναι πρότυπες, παρόμοιες με αυτές του σχολικού βιβλίου και αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα αναλυτικά προγράμματα και το βιβλίο του δασκάλου. Καταβλήθηκε προσπάθεια, οι ασκήσεις να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να μη χρειάζεται μολύβι και χαρτί για να απαντήσει. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο.
Η εφαρμογή έχει προσεχθεί για την λειτουργικότητά της, την καταλληλότητα από χρηστική άποψη, την διαλειτουργικότητα, την αξιοπιστία, την ευχρηστία της. Λειτουργεί σε κινητά και ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα android, διαφόρων διαστάσεων και αναλύσεων οθόνης (από 480x800 και πάνω).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου