Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού 2

προσεχώς ...

Σε λίγες ημέρες στο Google play μια εφαρμογή για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού. Μια εφαρμογή η οποία θα είναι το δεύτερο μέρος της σειράς εφαρμογών για την Ε΄Δημοτικού, σε συνέχεια της εφαρμογής: Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2 Νέα εφαρμογή για μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού

Είναι έτοιμη κι έχει αναρτηθεί στο Google play η νέα εφαρμογή για μια καλή επανάληψη στις Θεματικές ενότητες 2 και 3 των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού. Ο αλγόριθμος που την υποστηρίζει έχει πολλά νέα στοιχεία.
Κάθε μία από τις θεματικές ενότητες περιέχει 70 + 70 + 56 + 56 ασκήσεις, στα θέματα Α, Β, Γ και Δ αντίστοιχα. Συνολικά 504 ασκήσεις.

Ο σύνδεσμος για της νέας εφαρμογής ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2 είναι:

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού 2

προσεχώς ...

Σε λίγες ημέρες στο Google play μια εφαρμογή για τα Μαθηματικά της ΣΤ΄ Δημοτικού. Μια εφαρμογή η οποία θα είναι το δεύτερο μέρος της σειράς εφαρμογών για τη ΣΤ΄Δημοτικού, σε συνέχεια της εφαρμογής: ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2

Νέα εφαρμογή για μαθητές Δ΄ Δημοτικού

Είναι έτοιμη και έχει αναρτηθεί στο Google play, η νέα εφαρμογή για τους μαθητές της Δ΄Δημοτικού.
Η νέα εφαρμογή έχει κάποιες αλλαγές - βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές:
- Αυξήθηκε στα 3 sec ο χρόνος παραμονής στην απάντηση, ώστε να προλαβαίνουμε να ξαναδιαβάζουμε την ερώτηση σε περίπτωση λάθους.
- Στο Θέμα Δ, δίπλα από την πιθανή λάθος απάντηση, εμφανίζεται με κίτρινη γραμματοσειρά, η σωστή απάντηση.
- Υπάρχουν ασκήσεις με εικόνες και στο Θέμα Β.
Ο σύνδεσμος για την εφαρμογή αυτή είναι:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ddhmotikoumath2.supermath.student


Εφαρμογή για μια καλή επανάληψη σε 12 κεφάλαια των Μαθηματικών της Δ΄ Δημοτικού.
Η εφαρμογή περιέχει πάνω από 500 ασκήσεις από τα παρακάτω κεφάλαια:

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού 2

προσεχώς ...

Σε λίγες ημέρες στο Google play μια εφαρμογή για τα Μαθηματικά της Δ΄ Δημοτικού. Μια εφαρμογή η οποία θα είναι το δεύτερο μέρος της σειράς εφαρμογών για την Δ΄Δημοτικού, σε συνέχεια της εφαρμογής: Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1.
 Η εφαρμογή θα τρέχει σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα android, σε tablet δηλαδή και κινητά.