Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2 Νέα εφαρμογή για μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού

Είναι έτοιμη κι έχει αναρτηθεί στο Google play η νέα εφαρμογή για μια καλή επανάληψη στις Θεματικές ενότητες 2 και 3 των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού. Ο αλγόριθμος που την υποστηρίζει έχει πολλά νέα στοιχεία.
Κάθε μία από τις θεματικές ενότητες περιέχει 70 + 70 + 56 + 56 ασκήσεις, στα θέματα Α, Β, Γ και Δ αντίστοιχα. Συνολικά 504 ασκήσεις.

Ο σύνδεσμος για της νέας εφαρμογής ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2 είναι:
https://play.google.com/store/apps/details?id=stdimotikoumath2.supermath.student
Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με ΤΕΣΤ των 18 ασκήσεων, σε 4 θέματα. Επιλέγονται τυχαία από τη βάση ασκήσεων της εφαρμογής και για το λόγο αυτό ποτέ δύο ΤΕΣΤ δε είναι ίδια, αφού δημιουργούνται χωρίς υπερβολή, εκατομμύρια συνδυασμοί ασκήσεων.
  • Ο μαθητής πέρα από τη διενέργεια των TEST στις ενότητες που επιθυμεί, μπορεί πλέον να προσπελάσει και με διαφορετικό τρόπο τις ασκήσεις, της βάσης ασκήσεων της εφαρμογής.
  • Μπορεί να κάνει επανάληψη των ενοτήτων που θέλει, κάνοντας εξάσκηση μόνο με τις ασκήσεις ενός θέματος. Με όλες τις ασκήσεις που είναι αποθηκευμένες στη βάση ως π.χ. Θέμα Α. Όλες δηλαδή τις προτάσεις Σωστό - Λάθος, ή όσες θέλει από αυτές, αφού υπάρχει κουμπί STOP για τον τερματισμό της διαδικασίας. Επειδή η προσπέλαση στην περίπτωση αυτή είναι σειριακή, δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει κάποια άλλη χρονική στιγμή την εξάσκηση με τις ασκήσεις, από εκεί που σταμάτησε. Ομοίως μπορεί να ασχοληθεί με όλες, ή όσες θέλει από αυτές, τις ασκήσεις του Θέματος Β, πολλαπλής επιλογής κ.ο.κ.
  • Στις ασκήσεις του θέματος Δ, σε περίπτωση λάθους, εμφανίζεται δίπλα η σωστή απάντηση.
  • Ο χρόνος αναμονής από ερώτηση σε ερώτηση, αυξάνεται στα 3 δευτερόλεπτα, ώστε να προλάβουμε να ξαναδιαβάσουμε την εκφώνηση της άσκησης, αν χρειαστεί.
  • Στα θέματα Β, Γ και Δ εξαιτείας της μεγάλης τους έκτασης χρησιμοποιείται και scroll οθόνης, ιδιαίτερα χρήσιμο για κινητά έως 3,5 ίντσες.
Οι ασκήσεις που περιέχονται στην εφαρμογή ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2, καλύπτουν την ύλη από τα κεφάλαια:
25 - 29    -της 2ης Θεματικής Ενότητας- Εξισώσεις και
30 - 44    -της 3ης Θεματικής Ενότητας- Λόγοι, Αναλογίες,
του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού. 
Ο μαθητής σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις του χωρίς το κουραστικό αλλά κυρίως χρονοβόρο γράψιμο. Καταβλήθηκε προσπάθεια, οι ασκήσεις να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να μη χρειάζεται στυλό και χαρτί για να απαντήσει. Αρκεί να γνωρίζει καλά τη μεθοδολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου