Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού 2

προσεχώς ...

Σε λίγες ημέρες στο Google play μια εφαρμογή για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού. Μια εφαρμογή η οποία θα είναι το δεύτερο μέρος της σειράς εφαρμογών για την Ε΄Δημοτικού, σε συνέχεια της εφαρμογής: Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1.


Η εφαρμογή αυτή θα περιέχει πολλά νέα στοιχεία, στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στην πρώτη εφαρμογή: Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1.
Ο μαθητής πέρα από τη διενέργεια των TEST στις ενότητες που επιθυμεί, θα μπορεί να προσπελάσει και με διαφορετικό τρόπο τις ασκήσεις, της βάσης ασκήσεων της εφαρμογής.
Θα μπορεί να κάνει επανάληψη των κεφαλαίων που θέλει, με όλες τις ασκήσεις που είναι αποθηκευμένες στη βάση π.χ. ως Θέμα Α. Όλες δηλαδή τις προτάσεις Σωστό - Λάθος, ή όσες θέλει από αυτές αφού θα υπάρχει κουμπί STOP για τον τερματισμό της διαδικασίας. Ομοίως θα μπορεί να ασχοληθεί με όλες, ή όσες θέλει από αυτές, τις ασκήσεις του Θέματος Β, πολλαπλής επιλογής κ.ο.κ.
Θα δίνεται η δυνατότητα να αρχίζει από την άσκηση που επιθυμεί αφού θα υπάρχει κουμπί NumberPicker για την επιλογή αυτή. έτσι θα μπορεί να σταματάει την διεξαγωγή ασκήσεων όποτε επιθυμεί και να συνεχίζει από την επόμενη άσκηση κάποια άλλη χρονική στιγμή. Θα μπορέσει έτσι να δει τελικά όλες τις ασκήσεις.    
Όταν ο μαθητής προσπελαύνει τις ασκήσεις σειριακά, θα ενημερώνεται συνεχώς για το πλήθος των σωστών απαντήσεων που είχε.
Στις ασκήσεις του θέματος Δ, σε περίπτωση λάθους, θα εμφανίζεται δίπλα η σωστή απάντηση.
Ο χρόνος αναμονής από ερώτηση σε ερώτηση, αυξάνεται στα 3 δευτερόλεπτα, ώστε να προλάβουμε να ξαναδιαβάσουμε την εκφώνηση της άσκησης, αν χρειαστεί.
Στα θέματα Β, Γ, Δ μπορεί να γίνει scroll της οθόνης, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρές οθόνες.
Η εφαρμογή θα τρέχει σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα android, σε tablets δηλαδή και κινητά.
Οι 2(70+70+56+56)=504 ασκήσεις που θα περιέχονται στην εφαρμογή Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2, θα καλύπτουν την ύλη από τα κεφάλαια:
14 - 21    -της 3ης Ενότητας
22 - 29    -της 4ης Ενότητας,
του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Ε΄Δημοτικού.
Αναλυτικότερα:
 3η Ενότητα
Κεφάλαιο 14ο: Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000
Κεφάλαιο 15ο: Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα
Κεφάλαιο 16ο: Κλασματικές μονάδες
Κεφάλαιο 17ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Κεφάλαιο 18ο: Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
Κεφάλαιο 19ο: Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών
Κεφάλαιο 20ο: Διαχείριση αριθμών
Κεφάλαιο 21ο: Στατιστική - Μέσος όρος
 4η Ενότητα
Κεφάλαιο 22ο: Έννοια του ποσοστού
Κεφάλαιο 23ο: Προβλήματα με ποσοστά
Κεφάλαιο 24ο: Γεωμετρικά σχήματα - Περίμετρος
Κεφάλαιο 25ο: Ισεμβαδικά σχήματα
Κεφάλαιο 26ο: Εμβαδόν τετραγώνου, ορθ. παραλληλογράμμου, ορθ. τριγώνου
Κεφάλαιο 27ο: Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί
Κεφάλαιο 28ο: Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα 
Κεφάλαιο 29ο: Σύνθετα προβλήματα - Επαλήθευση


Όποιος ενδιαφέρεται για την εφαρμογή Ε΄Δημοτικού Μαθηματικά 1, μπορεί να τη βρει στον παρακάτω σύνδεσμο:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=edhmotikoumath1.supermath.student

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου