Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ενημέρωση εφαρμογών

Update...

Έχουν αναρτηθεί στο Google play ενημερώσεις των παρακάτω εφαρμογών:


 • Α΄ Λυκείου DEMO Άλγεβρα Επανάληψη Χριστουγένων στο σύνδεσμο:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=alikioudemoalgechristmas.supermath.student
 •  Α΄ Λυκείου Άλγεβρα Επανάληψη Χριστουγένων (η  πλήρης έκδοση) στο σύνδεσμο:
https://play.google.com/store/apps/details?id=alikioualgebrachristmas.supermath.student
 •  Γ΄ Λυκείου DEMO Μαθηματικά Γενικής Επανάληψη Χριστουγένων στο σύνδεσμο:
https://play.google.com/store/apps/details?id=supermath.student.clikiougendemochri
 •  Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής Επανάληψη Χριστουγένων (η  πλήρης έκδοση) στο σύνδεσμο:
https://play.google.com/store/apps/details?id=supermath.student.clikeiougenikischristmas

 Τα νέα στοιχεία που περιέχουν οι εφαρμογές είναι:
 • Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσπελάσουν τις ασκήσεις και σειριακά. Μπορεί ο μαθητής να δει κάποιες ή όλες τις ασκήσεις ενός θέματος, από όποια άσκηση θέλει και μετά, χάρη στην ύπαρξη κουμπιού NumperPicker για την επιλογή αριθμού άσκησης. 
 • Μπορεί να σταματήσει λοιπόν την εξάσκηση και να συνεχίσει από την επόμενη άσκηση κάποια άλλη χρονική στιγμή.Θα μπορέσει έτσι να ασχοληθεί τελικά με όλες τις ασκήσεις. Υπάρχει κουμπί Stop που σταματάει την ροή των ασκήσεων.
 • Υπάρχει σκορ κάθε στιγμή στην οθόνη, στην σειριακή παρουσίαση των ασκήσεων.
 • Σε κάθε άσκηση παρουσιάζεται η σωστή απάντηση.
 • Ο χρόνος από άσκηση σε άσκηση έχει αυξηθεί στα 3 δευτερόλεπτα.
 • Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Calculator σε όλες τις ασκήσεις. Παρουσιάζεται κατάλληλο κουμπί.
 • Υπάρχει scroll οθόνης, χρήσιμο για μικρές οθόνες ή για ασκήσεις με μεγάλη εκφώνηση.
 • Φυσικά πάντα υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής ΤΕΣΤ με 18 ασκήσεις από όλα τα θέματα και εμφάνιση θεμάτων με τυχαία σειρά από τη βάση ασκήσεων της εφαρμογής.
Η ενημέρωση θα εφαρμοσθεί προσεχώς και στις εφαρμογές:
 • Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1
 • Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1
 • Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1
 • ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 1
 • ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικά 2
 • Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης Επανάληψη Χριστουγέννων
όχι απαραίτητα με τη σειρά αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου