Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης:

 • του Blog: android-math-apps.blogspot.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») και
 • των εφαρμογών μας που  πωλούνται στο play store της εταιρείας Google.

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών / αγοραστών που μπορεί να συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα και πιθανής αγοράς εφαρμογών  μας από το play store. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών / αγοραστών. Εάν ο επισκέπτης - αγοραστής δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, καθώς και στη μη πραγματοποίηση αγοράς εφαρμογής μας από το play store της Google ή από το Amazon appstore.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας και αγοραστών εφαρμογών και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία μας. 

2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης κτλ.. 

3. ΑΓΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PLAY STORE
Κατά την αγορά μιας εφαρμογής από τον αγοραστή τα μοναδικά στοιχεία που εμείς γνωρίζουμε είναι:
 • Ο αύξων αριθμός της παραγγελίας,
 • η ημερομηνία και η ώρα πραγματοποίησης της παραγγελίας,
 • το ποσό που δεσμεύτηκε 
 • η χώρα στην βρίσκεται ο αγοραστής.
Τα υπόλοιπα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα του αγοραστή,   δεν γνωστοποιούνται σε εμάς. 
Για τη χρήση της εφαρμογής ή κατά τη διάρκεια της χρήσης της:
 • δεν απαιτείται και δε συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του χρήστη,
 • δεν απαιτείται επικοινωνία με άλλους χρήστες, 
 • δεν απαιτείται σύνδεση με το internet,
 • δεν υπάρχουν αγορές εντός της εφαρμογής,
 • δεν υπάρχουν διαφημίσεις.
4. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Οι χρήστες που έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή έχουν αγοράσει τις εφαρμογές μας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σχόλια, κριτικές και βαθμολογίες ανώνυμα ή επώνυμα στην ιστοσελίδα μας ή μέσω του λογαριασμού τους στο play store Google ;ή στο  Amazon appstore 

5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Υπό ορισμένες συνθήκες, η Ιστοσελίδα δύναται να μεταφέρει, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός προκειμένου να:
 • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους.
 • Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους).
 • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία.
 • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας
Ο χρήστης / μέλος / αγοραστής έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών / αγοραστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους / αγοραστή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 16/09/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου