Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση Εφαρμογών ΣΤ' Δημοτικού

ενημέρωση

έχει γίνει ενημέρωση των εφαρμογών της ΣΤ' Δημοτικού. Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι εφαρμογές:
 • "ΣΤ' Δημοτικού Μαθηματικά 1"
 • "ΣΤ' Δημοτικού Μαθηματικά 2"

Ειδικότερα για την εφαρμογή: 
"ΣΤ Δημοτικού Μαθηματικά 1" 

έχει γίνει:
 • αλλαγή κάποιων ασκήσεων, 
 • αλλαγή κουμπιών και 
 • δόθηκε η δυνατότητα να μετακινηθεί η εφαρμογή στην κάρτα SD. 

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση Εφαρμογών Ε' Δημοτικού

ενημέρωση

έχει γίνει ενημέρωση των εφαρμογών της E' Δημοτικού. Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι εφαρμογές:
 • "E' Δημοτικού Μαθηματικά 1"
 • "E' Δημοτικού Μαθηματικά 2"
 • "E' Δημοτικού Μαθηματικά 3"

Ειδικότερα για την εφαρμογή 
"Ε Δημοτικού Μαθηματικά 1" 

έχει γίνει:
 • αλλαγή κάποιων ασκήσεων, 
 • αλλαγή κουμπιών και 
 • δόθηκε η δυνατότητα να μετακινηθεί η εφαρμογή στην κάρτα SD. 

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση Εφαρμογών Δ' Δημοτικού

ενημέρωση

έχει γίνει ενημέρωση των εφαρμογών της Δ' Δημοτικού. Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι εφαρμογές:
 • "Δ' Δημοτικού Μαθηματικά 1"
 • "Δ' Δημοτικού Μαθηματικά 2" 

Ειδικότερα για την εφαρμογή "Δ' Δημοτικού Μαθηματικά 1" 

έχει γίνει:
 • αλλαγή κάποιων ασκήσεων, 
 • αλλαγή κουμπιών και 
 • δόθηκε η δυνατότητα να μετακινηθεί η εφαρμογή στην κάρτα SD.